Ranong Frozen Foods Co.,LTD.
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับใบแจ้งการผลิตจากการตลาด คำนวนหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ คำนวณกำลังการผลิตแจ้งกำหนดการส่งมอบให้การตลาด วางแผนการผลิตวันต่อวัน
  2. กระจายให้กับหัวหน้างานทุกฝ่าย และแจ้งแผนการผลิตให้ทราบ
  3. วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนของวัตถุดิบในแต่ละวัน
  4. ตรวจสอบรายงานยอดการผลิตว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่
  5. ติดตามผลการผลิตเพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการควบคุมการปฏิบัติงาน
  6. พัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานทุกระดับ
  7. ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
  8. ประชุมกับทุกส่วนเพื่อแจ้งการเคลื่อนไหวของการผลิตและข่าวสารต่าง ๆ
  9. กรณีทีมเกิดปัญหาด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ดำเนินการแก้ไขเพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดการต่อไป
  10. ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ และอบรมเรื่องความสะอาด สุขลักษณะส่วนบุคคลและเชื้อจุลินทรีย์

📞 ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 093-449-9923 คุณอ้อม
กดลิงค์ด้านล่าง เพื่อแอด Line https://line.me/ti/p/PVnDU_U0aa

Share:

Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit

Related Posts

On Key