Ranong Frozen Foods Co.,LTD.
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

ชนิดของหมึก

1.หมึกกล้วย

 • ชื่อสามัญภาษาไทย
  หมึกกล้วย
 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
  SPLENDID SQUID
 • ชื่อวิทยาศาสตร์
  Loligo duvauceli
 • ลักษณะทั่วไป
  ลักษณะของหมึกกล้วย รูปร่างยาวเรียว ลำตัวกลม ครีบเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านท้าย ครีบด้านซ้ายและขวาเชื่อมต่อกันทางด้านหลัง มีหนวดสั้น 4 คู่ และหนวดยาว 1 คู่ หนวดสั้นอันที่สี่ข้างซ้ายของเพศผู้ ปุ่มดูดที่อยู่บนหนวดเปลี่ยนรูปเป็นขนสั้น ๆ เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ในปากมีฟันเขี้ยวคล้ายปากนกแก้ว ในลำตัวมีกระดองใสเหมือนแผ่นพลาสติก รูปร่างคล้ายขนนกหนึ่งอัน
 • ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ
  หมึกกล้วยพบทั่วไปในอ่าวไทย โดยปกติกลางวันจะหลบอยู่ตามหน้าดิน ออกหาอาหารในเวลากลางคืนตามผิวน้ำ
 • อาหาร
  หมึกกล้วยกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า
 • ขนาด
  ความยาวประมาณ 20-35 ซ.ม.

2.หมึกกระดอง

 • ชื่อสามัญภาษาไทย
  หมึกกระดอง
 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
  Cuttlefish, Rainbow Cuttlefish
 • ชื่อวิทยาศาสตร์
  Sepia brevimana, Sepia pharaonis
 • ลักษณะทั่วไป
  รูปร่างคล้ายกับหมึกกล้วย แต่มีรูปร่างที่กลมป้อมกว่า อันเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ภายในโครงร่างภายในเป็นแผ่นหินปูนรูปกระสวย สอดอยู่กลางหลังเรียกว่า ลิ้นทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่าง ภายในมีของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัวได้เป็นอย่างดี มีหนวดทั้งสิ้น 10 หนวดเหมือนกับหมึกกล้วย มี หนวดยาว 2 เส้นใช้สำหรับจับเหยื่อเช่นเดียวกับหมึกกล้วย แต่ปลายหนวดไม่ได้แผ่แบนออกกว้างและสามารถหดเข้าไปในกระเปาะได้ ว่ายอยู่ตัวเดียวหรือเป็นคู่ จะไม่เหมือนกับพวกหมึกหอมและหมึกกล้วยที่จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง สามารถเปลี่ยนสีผิวหนังให้เข้ากับพื้นที่รอบข้างได้ และสามารถเปลี่ยนลายของกระดองได้อีกด้วย
 • ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ
  หมึกกระดองพบทั่วไปในอ่าวไทย ออกหาอาหารในเวลากลางคืน
 • อาหาร
  หมึกกระดองกินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า
 • ขนาด
  ความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร โดยชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ หมึกกระดองยักษ์ออสเตรเลีย มีความยาวลำตัวได้ถึง 50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 10.5 กิโลกรัม

3.หมึกยักษ์

 • ชื่อสามัญภาษาไทย
  หมึกยักษ์
 • ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ
  Giant squid
 • ชื่อวิทยาศาสตร์
  Octopus membranaceous
 • ลักษณะทั่วไป
  มีหนวด 8 เส้น ลำตัวอ่อนนุ่มไม่มีกระดอง หนวดใช้ในการยึดจับเหยื่อเมื่อถูกหนวดของพวกนี้ยึดจับแล้วค่อนข้างยากที่จะดึงหนวดออกได้ พิษของมันอยู่ที่น้ำลายซึ่งผลิตมาจากต่อมน้ำลายที่อยู่ถัดจากส่วนปากเข้าไป เมื่อมันจะเข้าทำร้ายเหยื่อมันจะใช้หนวดยึดจับก่อนเสร็จแล้วจึงส่งเข้าสู่บริเวณปาก แล้วใช้เขี้ยวซึ่งมีลักษณะคล้ายปากนกแก้ว คม มีสีดำ กัดเหยื่อพร้อมกับขับน้ำลายซึ่งเป็นพิษ (Cephalotoxin) ออกมา บริเวณที่ถูกมันกัดจะปรากฏรอยเขี้ยว 2 รอย และมีอาการปวดหลังจากถูกกัดเพียง 2 – 3 นาที
  ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบ
  พบโดยทั่วไปแม้กระทั่งในน้ำลึก หรือตามบริเวณชายฝั่ง ในซอกหิน โขดหิน แนวปะการัง
 • อาหาร
  สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า
 • ขนาด
  ความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร โดยชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ หมึกกระดองยักษ์ออสเตรเลีย มีความยาวลำตัวได้ถึง 50 เซนติเมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 10.5 กิโลกรัม

ที่มา https://phuketaquarium.org

Share:

Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit

Related Posts

On Key