Ranong Frozen Foods Co.,LTD.
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

การซ้อมอพยพหนีไฟ และ การฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงชั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

โดยมีวิทยากรจาก “หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางริ้น” มาบรรยายให้ความรู้แกพนักงาน
-ช่วงเช้าจะเป็นภาคทฤษฎี หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย
-ช่วงบ่ายได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟและการฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น

Share:

Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit

Related Posts

On Key